W 2024 roku przypada 75 rocznica śmierci o. Jacka Woronieckiego OP (18 V 1949)

Z tej okazji w Collegium Intermarium obchodzimy „Rok Ojca Jacka Woronieckiego”. W ramach tego jubileuszu przeprowadzimy działania służące ukazaniu postaci o. Jacka Woronieckiego OP i jego dorobku w dziedzinie pedagogiki, filozofii społecznej i kultury

Zapraszamy do udziału w konferencji w Warszawie w dniach 18-19 maja 2024 r! Więcej informacji tutaj.

TEOLOG
PEDAGOG
SPOŁECZNIK

o. Jacek Woroniecki OP

1878-1949

Nie hasło bohaterstwa w wyjątkowych sytuacjach życiowych, ale hasło doskonałości we wszystkim, co spełniamy w naszym szarym życiu codziennym, winno stać się naczelną zasadą naszej pedagogiki.

o. Jacek Woroniecki OP, Katolicka etyka wychowawcza, Tom II/1 Źródło: s. 57

O. Jacek Woroniecki był jedną z najwybitniejszych postaci polskiego życia umysłowego i społecznego w I połowie XX wieku. Urodził się 21 grudnia 1878 roku w Lublinie. Gruntowną edukację odbierał najpierw w rodzinnym majątku w Kaniach koło Chełma, później zaś w IV Gimnazjum Męskim w Warszawie. Po maturze służył w Pułku Ułanów Grodzieńskich w Warszawie. Następnie kontynuował naukę, studiując nauki przyrodnicze i teologię na Uniwersytecie Fryburskim.

Ten wybitny dominikanin kształtował kilka pokoleń polskiej inteligencji dla odradzającej się Ojczyzny i państwa polskiego. Jego działania wychowawcze, publikacje, zaangażowanie w dyskusje ideowe burzliwego czasu międzywojnia, dbałość o wykształcenie polskiej inteligencji zdolnej do mierzenia się z wyzwaniami czasu, zdolnej jednocześnie do zachowania tożsamości chrześcijańskiej i narodowej – czynią z niego postać wykraczającą poza czas, w którym przyszło mu żyć.

Jego postać i dorobek należy przypominać zwłaszcza dziś, gdy pedagogika przezywa swój głęboki, opłakany w skutkach kryzys, gdy nauczyciele poszukają teoretycznego fundamentu swoich działań, a ludzie zaangażowani w debatę z nowymi zjawiskami w kulturze, nauce i cywilizacji – wzorca do prowadzenia jej w sposób rzetelny.

Ojciec Jacek  poświęcał sporo uwagi życiu społecznemu, zagadnieniu istoty narodu, znaczeniu kultury dla jego trwania. O. Jacek Woroniecki piętnował wady społeczne od których i dziś nie jesteśmy wolni – indywidualizm, sentymentalizm, skłonność do emocjonalnych krótkotrwałych uniesień, niechęć do żmudnego, długotrwałego wysiłku.

Powyższe wątki, które wypełniały życie o. Jacka Woronieckiego OP sprawiają, że jest to postać godna przypomnienia, a społeczeństwo polskie ma prawo znać tak wybitnego przedstawiciela narodu.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że toczy się proces beatyfikacyjny o. Jacka Woronieckiego. On sam, w swej pracy wychowawczej, wskazywał na trudną do przecenienia rolę wzorców świętych. Dziś on sam może stać się wzorem cierpliwości, roztropności, długomyślności i patriotyzmu.

Collegium Intermarium przeprowadzi w nadchodzącym roku działania służące ukazaniu postaci o. Jacka Woronieckiego OP i jego dorobku w dziedzinie pedagogiki, filozofii społecznej i kultury.

Zorganizujemy regionalne konferencje dla nauczycieli

w czasie których znawcy i kontynuatorzy jego myśli przedstawią, w jaki sposób pedagogika wieczysta (pedagogia perennis ) może funkcjonować we współczesnej szkole

Ukażemy o. Jacka jako szczególnie obdarzonego zmysłem profetycznym

Wobec rosnącej w siłę rewolucji komunistycznej tworzył, wspólnie z x. Idzim Radziszewskim KUL oraz budował w Warszawie na Służewie Instytut Tomistyczny. Czynił to w przekonaniu, że po zniszczeniach, jakich dokona komunizm, będzie potrzeba dobrze wykształconej katolickiej inteligencji: prawników, ekonomistów, z silna formacją w duchu filozofii klasycznej

Przypomnimy jego dorobek w zakresie filozofii społecznej

w tym filozofii narodu, której był oryginalnym twórca, pokazując, jak dla kształtowania i tożsamości narodu ważna jest kultura humanistyczna.

Zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji konferencji o o. Jacku Woronieckim OP.

Zachęcamy szczególnie środowiska nauczycielskie, wychowawcze, młodzieżowe do zapraszania wykładowców Collegium Intermarium (dr hab. Barbara Kiereś, prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, dr Artur Górecki, dr Paweł Milcarek, dr hab. Ryszard Polak, Arkadiusz Robaczewski), którzy sa gotowi przyjechać i przedstawić postać i dorobek myśl o. Jacka Woronieckiego. Myślę, że dziś, w czasie zamętu w kwestiach edukacji, kształcenia, roli państwa w jego relacji do programów kształcenia – ważne i trudne do przecenienia jest przypominanie tej wielkiej, a niesłusznie dziś zapomnianej postaci. Zapraszamy do kontaktu.

Stara skarga Paska, który już w 1678 r. narzekał, że u nas w Polsce „choć ludzi jest gwałt, a o człowieka czasem trudno”, dziś nie mniej jest aktualna niż wtedy; a chwile, które dziś przeżywamy, bardziej niż kiedy indziej wymagają całych zastępów ludzi o silnych charakterach, na których z całym zaufaniem można by oprzeć podwaliny przyszłego ustroju Polski.

o. Jacek Woroniecki OP, W szkole wychowania Źródło: Oświata a wychowanie, s. 21

Często można słyszeć zdanie, że jest nieszczerością okazywać komuś miłość, gdy się jej nie czuje, tym bardziej, gdy się czuje na jej miejscu odrazę. Otóż miłość chrześcijańska bynajmniej nie wymaga zapewniania o miłości uczuciowej, które się nie czuje, ale tylko o miłości duchowej, której w duszy chrześcijańskiej nigdy nie może brakować. Ona to winna kierować naszym postępowaniem, i gdy się na zewnątrz przejawia, ująć je w takie formy, które by odpowiadały jej treści bez wylewów sztucznej uczuciowości. Dobrze wychowana uprzejmość zupełnie tu wystarcza i żadnej nieszczerości i hipokryzji w sobie nie zawiera.

o. Jacek Woroniecki OP

Aktualności

Projekt finansowany ze środków
Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu:
Społeczna Odpowiedzialność Nauki II