Zapraszamy na konferencję „o. Jacek Woroniecki OP – teolog, pedagog, społecznik” w Lublinie

PROGRAM:
16.00 / otwarcie konferencji
16.15 / dr hab. Barbara Kiereś (Collegium Intermarium) – Myśl wychowawcza
o. Jacka Woronieckiego OP na tle współczesnego sporu o pedagogikę
16.45 / Arkadiusz Robaczewski (Collegium Intermarium) – O. Jacek Woroniecki OP
o niedomaganiach współczesnej pedagogiki
17. 15 / dr hab. Marek Czachorowski (Collegium Intermarium) – Cywilizacja chrześcijańska
a rozumność życia moralnego w ujęciu o. Jacka Woronieckiego OP
17.45 / Radosław Brzózka – Relacje między społecznościami naczelnymi w myśli
o. Jacka Woronieckiego OP
18.15 / zakończenie konferencji – dr hab. Mieczysław Ryba (KUL)

ORGANIZATOR – Collegium Intermarium
PARTNER – KIK
TERMIN – 20 III 2024
MIEJSCE – Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Rayskiego 3, 20-060 Lublin

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki II